Online Doktor (Muayene) Hizmeti Nedir?

Online Doktor (Muayene) Hizmeti Nedir? (Online - Canlı Doktor Hizmeti)

Online Doktor (Muayene) Hizmeti , hasta bireylerin taşıdığı semptomlara uygun canlı doktor ile elektronik ortamda görsel ve dijital donanımlar aracılığıyla uzaktan danışmanlık almasını sağlayan hizmettir. Online sağlık hizmeti olarak da bilinen bu hizmet giderek daha önemli bir hal almaktadır.

İnsanların dilediği doktora dilediği zamanda ulaşması gün geçtikçe ciddi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Küresel salgın sonrasında hastanelere talep oldukça artmış ve artan bu talepler sonucunda hastanelerden randevu bulmak zorlaşmıştır.
Covid-19 küresel salgınıyla birlikte kalabalık sağlık kuruluşlarında bulunmak istemeyen kişiler hekimlere elektronik ortam yardımıyla danışmanlık alma isteği giderek artmıştır. Bu durum, yazılım firmalarını ve devletleri teknolojik olarak çözüm aramaya itmiştir.
Doktor ile hasta arasında internet ortamında online (canlı) görüşme ile muayene olma dünyada yaygınlaşırken Türkiye’de de bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından belirli firmalara yetki verilmiştir.

Online Doktor (Muayene) Hizmeti ile hastalar şikayetlerini ve semptomlarını hekimlere kolayca bildirebiliyor ve hastanın şikayet ve belirtilerini değerlendiren doktor, hastanın sağlığı açısından gerekli geri bildirimleri elektronik ortamda hızlıca gerçekleştirebilmektedir. Bu durum hem hastalar hem doktorlar açısından zaman tasarrufu sağlamaktadır.
Online Doktor (Muayene) Hizmeti ile hizmet veren doktorlarla iletişim yöntemleri farklılık gösterebilmektedir. Hastalar danışmak istedikleri konuları hizmet veren sistemin web sitesinden yazılı olarak bildirip gerekli cevaplara ulaşabilecekleri gibi mail adresleri üzerinden ya da görüntülü olarak görüşebilecektir.

Online Doktor (Muayene) Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ile insanlar sosyal, eğitim ve sağlık alanlarındaki gereksinimlerine daha hızlı ulaşmaya başlamıştır. Bilgi ve iletişim altyapısındaki gelişmeler uzaktan tıbbi hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırmış ve bir hastanın başka bir şehirde olan doktor tarafından muayene edilmesini başka bir deyişle canlı doktor danışmanlığının yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Covid-19 küresel salgını, sağlık kuruluşlarında değişimi zorunlu kılmış ve yeni dayanak olarak hastaneye gitmeden online muayene sistemlerine yönelmeyi gündeme getirmiştir. Hastaların herhangi bir bölge ya da şehirden birçok doktora ve uzmana kolayca ulaşması ve bununla birlikte randevular için bekleme süresinin azalması Online Doktor (Muayene) Hizmeti un avantajları arasında yer almaktadır. Ayrıca sanal muayene ile hastanelere gereksiz yatışlar, hastane ortamında ve bekleme alanlarında enfeksiyon gibi sorunlar bu hizmet ile önlenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Online Doktor (Muayene) Hizmeti Hizmeti Alabilir?

Covid-19 küresel salgınıyla birlikte sağlık sistemlerinin karşılaştığı zorlukları yönetmek için uzaktan sağlık uygulamaları ortaya çıkmıştır. Pandemi sürecinde hastaların e-sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimliği sistemi ile Uzaktan Görüntülü Muayene uygulamalarını yaygınlaştırmıştır. Bu uygulamalar; telefon ve video konferans ile semptom gösteren hastaların triyajı, izole olan Covid-19 vakalarının değerlendirilmesi, karantina ve kronik hastalıkları olan hastaların genel durumlarının raporlanması takip edilmiştir.

Toplum giderek teknoloji ile bütünleşik bir hal aldığı ve dünya genelinde telekomünikasyon ağlarının birçoğunun sağlık hizmeti uygulamalarını desteklediği görülmektedir. Bu durum, kapsam ve kaliteyi artırmakla birlikte yer zaman kısıtlaması olmaksızın herkes, her yerde “hastaneye gitmeden muayene” hizmetinden yararlanabilecektir.

Bir web portalı üzerinden hekimle iletişime geçebilme, online görüşme ile yerinde muayene hizmetine kadar yaşamı bir nebze kolaylaştırmayı amaçlayan Online Doktor (Muayene) Hizmeti hizmetinden, çocuk hastalar, kronik hastalar, özel bakıma ihtiyacı olan hastalar gibi sağlık hizmeti talep eden herkes bu hizmetten faydalanabilecektir. Bu amaçla; acil servislerde, polikliniklerde aşırı kalabalıklaşma önlenecektir.

Online Doktor (Muayene) Hizmeti Ücretleri?

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması beraberinde sağlık sorunlarına müdahalede internet kullanımını önemli bir seçenek haline getirmiştir. Online Doktor (Muayene) Hizmeti gibi e-sağlık hizmetleri sayesinde sağlık personeli veya hasta hastalık sürecini takip etme ve bu süreçte farklı doktorlarla kolayca iletişim kurma, sağlık sisteminin eşgüdümünün sağlanması ve sağlık sorunlarının çözümü için dijital teknolojiyi aktif kullanma imkanı sunmaktadır. Üstelik bu uygulama sayesinde hastanın bulunduğu yerin bir önemi olmaksızın 24 saat doktor danışma hattı hizmeti sunulmakla birlikte, vatandaşın yolda geçirdiği sürenin azaltılması sağlanmıştır.

Online Doktor (Muayene) Hizmeti hizmetlerinde farklı branşlara ait farklı ücretlendirme ve muayene süresi olacağı için sabit bir ücret bulunmamaktadır. Hekimin belirleyeceği gün, saat ve ücret üzerinden bir sağlık hizmeti alınması sağlanacaktır. Süreğen dijitalleşme ile birlikte Online Doktor (Muayene) Hizmeti hizmetleri daha fazla benimsenecek ve bu trendin giderek büyümesi hastaların kendi evlerindeki konfor kalitesinde sağlık hizmeti almasına olanak sağlayacaktır.