KVKK Başvuru Formu

KALEMZEN YAZILIM DONANIM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK BİLGİSAYAR İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (tabeep.com )

KVKK UYARINCA BAŞVURU FORMU

Başvuru Tarihi : .... / .... / ......

  1. Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri Ad-Soyadı :

T.C. Kimlik /Pasaport/Kimlik  Numarası : 

Tebligat Adresi  :

Cep Telefonu :

E-posta Adresi :

Klinik ile İlişkiniz : -Hasta: - Çalışan: -  Diğer:

Cevabın Tarafınıza  Bildirilme Yöntemi : - Posta:  - e Posta:   - Fax:

  1. Talep Konusu Kişisel verilere ilişkin talebinizi aşağıda “Talep Konusu” bölümünden yararlanarak yazabilirsiniz. Varsa bilgi ve belgeleri Form’a ekleyiniz. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Başvuruda bildirmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, şirketimizin başvurumu sonuçlandırabilmesi için ek bilgi ve belge talep edebileceğini, ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceğini beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

*Kişisel veri sahibi 19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri ya da velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi, ilgili kişinin bu yönde açıkça vekalet vermiş olduğu kişiler bu durumu belgelemeleri halinde başvuru yapabilir.

*Başkası adına başvuruda bulunuyorsanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi/vekili olduğunuzu gösterir belge, vekâletname gibi) belgeleri başvurunuz ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir.

*Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz.  Başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi 

Adı Soyadı :                                                                                                   İmza :